Dopisy Olze: Z dopisu č. 62/ V karanténě 2 Michael Žantovský

Odpovědnost za sebe sama je nůž, kterým vyřezáváme svůj neopakovatelný obrys v panoramatu bytí 


Úryvek z dopisu č. 62, který vznikal ve dnech 2. - 6. 1. 1981, se zabývá otázkou lidské odpovědnosti, tématem, ke kterému se autor vracel opakovaně v celé své tvorbě. Čte Michael ŽANTOVSKÝ

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |