Dopisy Olze - Z dopisu č. 79/ V karanténě 3 Marie Turková

Má zavřenost...určuje mou perspektivu času i prostoru

Úryvek z dopisu č. 79 pojednává o zavřenosti, a to nejen té vězeňské. Čte Marie TURKOVÁ z Divadla v Dlouhé. 

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |