Dopisy Olze: Z dopisu č. 133 / V karanténě 4 Tomáš Turek

Hluboký úžas nad svrchovaností bytí přecházel v závrať nekončícího padání do propasti jeho tajemství

Úryvek z dopisu č. 133 o zkušenosti smyslu a smysluplnosti čte Tomáš TUREK z Divadla v Dlouhé. 

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |