Z Dopisů od Olgy/ V karanténě 9 Ivan M. Havel

Nejsou lidé poslové přispívající do společného rezervoáru poznání?

Ivan M. Havel psal bratrovi dopisy do vězení zprvu proto, aby mu nahradil neexistující četbu. Postupně do nich ale vkládal krátké úvahy a na dálku tak s bratrem vedl filozofické diskuse. Dopis ze září 1981 pojednává o individualitě a odpovědnosti. Napsal a čte Ivan M. HAVEL

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |