Z projevu ke státnímu svátku 28.10. 1997/ V karanténě 10 Petra Špalková

Solidarita je jeden ze zdrojů státní pospolitosti

V projevu z roku 1997 mluví prezident o solidaritě - čím více solidarity bude na nižších společenských rovinách, tím více jí posléze bude i v rámci celého státu. Čte Petra ŠPALKOVÁ - TICHÁ.

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |