Sešívaný deník - Vojna Martin Evžen Kyšperský

Na vojně jsem poprvé přišel do činného styku s divadlem, a to za dosti kuriózních okolností.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Z Dálkového výslechu čte o vojně a divadelních začátcích, které byly pro Václava Havla s vojnou spjaté, Martin E. KYŠPERSKÝ. 

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |