Sešívaný deník - Hledání zaměstnání v 70. letech Jitka Schneiderová

Jsem zároveň prominent i vyvrhel, dosti zvláštní postavení, které mne baví pozorovat a zkoumat.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z dopisu Alfrédu Radokovi, v němž Václav Havel popisuje peripetie s hledáním zaměstnání, čte Jitka SCHNEIDEROVÁ.  

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |