Z projevu prezidenta Václava Havla o Evropské unii (2009) Anna Jiřina Daňhelová

Projev, jehož úryvek načetla Anna Jiřina DAŇHELOVÁ, pronesl Václav Havel na slavnostním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu 11. listopadu 2009. Zamýšlí se v něm nad tím, co je na svazku Evropské unie unikátní, co by nás mělo spojovat v budoucnu, jaké hodnoty bychom měli napříč Evropou zastávat. Ač byl projev pronesen před více než deseti lety, je nebývale aktuální a můžeme nám pomoci hledat odpovědi na to, co je dnes Evropa. 

Copyright © 2017 – 2022 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |