Číst Havla

ČÍST HAVLA

Četli jste něco od Václava Havla? Ne? Nevadí, zkuste to s námi.

Dlouhodobý vzdělávací projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je představit Václava Havla (nejen) mladým čtenářům jako literáta a to formou krátkých videoukázek, v nichž čtou autorovy texty známé osobnosti českého veřejného života. 

Proč čteme Václava Havla

 • ukazujeme Václava Havla nejen jako politika, ale také jako významného českého spisovatele, dramatika, esejistu a filosofa
 • nabouráváme stereotypní představu o tom, že dílo Václava Havla je pro mladé čtenáře příliš složité
 • skrze neobyčejný životní příběh Václava Havla přibližujeme příběh československé historie 2. pol. 20. století 

Číst Havla patří do výuky, protože čteme

 • o historii Československa 2. poloviny 20. století 
 • o boji za lidská práva 
 • o boji za svobodu a demokracii
 • o odpovědnosti každého z nás za svět, v němž žijeme
 • dramatická díla a eseje Václava Havla patří do kánonu české literatury 

Jak číst Václava Havla ve škole

 • časově nenáročné videoukázky v délce 3 - 5 minut
 • ukázky různých žánrů a na různá témata využitelné ve výuce českého jazyka a literatury, historie či ZSV   
 • ukázky doplněny metodikami a pracovními listy 

Číst Havla - od dramat po prezidentské projevy

Základní série videoukázek určená zejména pedagogům a jejich žákům a studentům. Zastoupen je jeden dětský text Václava Havla, jeho ikonická dramata, eseje i nejdůležitější prezidentské projevy. 

Číst Havla v karanténě

Čtení z textů Václava Havla na téma odpovědnosti. Série vznikala v době pandemie COVID, kdy byla otázka odpovědnosti aktuální. Interpreti natáčeli videa sami v prostředí svých domovů, chalup, zahrad a pracoven.

Sešívaný deník

Série šestnácti videí, v nichž známí čeští herci čtou ukázky z životopisných textů Václava Havla. Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. 

Točit Havla

Současní divadelní a filmoví tvůrci a jejich interpretace ikonických i méně známých textů Václava Havla. 

Podcast Havel k maturitě

Podcastová série o nejznámějších textech Václava Havla je cílena na středoškoláky, pedagogy a další zájemce, kteří chtějí poznat nejdůležitější díla našeho prvního polistopadového prezidenta.

Všechny četby

Zajímá Vás co dalšího nabízí Knihovna Václava Havla školám?

Knihovna Václava Havla nabízí školám, pedagogům a jejich žákům a studentům řadu vzdělávacích projektů, kterými se snaží v nastupující generaci rozvíjet odkaz Václava Havla především v oblasti boje za lidská práva a demokracii, občanské společnosti a zodpovědnosti. Více na webu Knihovny Václava Havla nebo na audiovozuální platformě knihovny HAVEL CHANNEL, kde je speciální sekce YOUNG pro mladé diváky. 

reading

Krátký film Chyba

To platí pro každýho a především pro ty nový.

Nejkratší hra Václava Havla o jinakosti a toleranci varuje před všudypřítomným nebezpečím samozvaného totalitářství, které není zdaleka doménou vězeňské cely. Minihru uvádíme v režii Jana PRUŠINOVSKÉHO, v hlavní roli Zdeněk GODLA

reading

Dálkový výslech / Únor 1948

Stali jsme se objektem třídního boje... 

Nepřítel lidu nesmí studovat! Teenagerská léta plná zákazů byla pro Václava Havla první zkouškou na dlouhé cestě ke svobodě. Hlas autorovým vzpomínkám propůjčil Janek RUBEŠ.

reading

Dálkový výslech/ 70. léta

Sedmdesátá léta stála za h..., řekl John Lennon a Václav Havel to viděl podobně.

Šedá, unylá normalizační léta, jak na ně vzpomíná Václav Havel, dostávají v podání Anny FIXOVÉ a Patricie SOLAŘÍKOVÉ lidštější, snesitelnější podobu. Ale jen na šest minut a šest vteřin...

reading

Dálkový výslech / The Plastic People of the Universe

Byl to útok totalitního systému na sám život, na samu lidskou svobodu a integritu.

Jak v Dálkovém výslechu vzpomíná Václav Havel na okolnosti zatčení skupiny The Plastic People of the Universe? Čte Janek RUBEŠ a KOVY.

reading

Prase (1987)

Zdálo se mi být věcí mé cti a prestiže dokázat, že mně se podaří tuto zvláštní viklavost československých prasečkářů zlomit. 

Satirický text Václava Havla o shánění prasete na zabijačku pobaví, zároveň ale i ilustruje postavení disidentů v normalizační společnosti. Čte KOVY.

reading

Továrna Dobra (1946)

Dobrovka jest jedna z nejlepších strojových továren světa.

Přečtěte si s Thomem ARATWAYEM pohádku Továrna Dobra, kterou napsal Václav Havel ve svých 10 letech. 

reading

Sešívaný deník - Z dětství

Co jiného totiž než hluboký pocit vyřazenosti umožňuje člověku lépe vidět absurditu světa i vlastní existence nebo – střízlivěji – jejich absurdní dimenzi?

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Z Dálkového výslechu čte úryvek o dětství Martha ISSOVÁ

reading

Sešívaný deník - Vojna

Na vojně jsem poprvé přišel do činného styku s divadlem, a to za dosti kuriózních okolností.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Z Dálkového výslechu čte o vojně a divadelních začátcích, které byly pro Václava Havla s vojnou spjaté, Martin E. KYŠPERSKÝ. 

reading

Sešívaný deník - Spisovatelské začátky

Neustále mne to odevšad vyvrhovalo a ze všech nabízejících se alternativ pro mne zbývala vždycky jen ta nejhorší, což mi umožňovalo nazírat věci skutečně odspoda. 

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Z rozhovoru s A. J. Liehmem z roku 1968 čte o spisovatelských začátcích Vojtěch VONDRÁČEK.  

reading

Sešívaný deník - O Divadle Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí šedesátých let mi bylo tedy čímsi, co by se dalo nazvat „uměleckým domovem“.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. O tom, jaký význam mělo pro Václava Havla i jeho tvorbu Divadlo na Zábradlí, čte Viktor DVOŘÁK. 

reading

Sešívaný deník - Jaké divadlo chceme dělat

Chtěli bychom prostě dělat divadlo, jehož cílem (...) je dohovor s divákem o věcech, které obě strany bytostně zajímají.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Jiří HAVELKA čte o tom, co bylo podle Havla "dobré divadlo". 

reading

Sešívaný deník - Srpnová okupace

Nebojujte v otevřeném boji s okupanty, naší zbraní je něco jiného: věrnost vlasti. Buďte věrni a nezraďte!

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z projevu Václava Havla z 22. srpna 1968 pro Československý rozhlas v Liberci čte Veronika LAZORČÁKOVÁ

reading

Sešívaný deník - Hledání zaměstnání v 70. letech

Jsem zároveň prominent i vyvrhel, dosti zvláštní postavení, které mne baví pozorovat a zkoumat.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z dopisu Alfrédu Radokovi, v němž Václav Havel popisuje peripetie s hledáním zaměstnání, čte Jitka SCHNEIDEROVÁ.  

reading

Sešívaný deník - Práce v pivovaru

Vrátil jsem se ve svém životopise kamsi na jeho začátek, kdy jsem byl učedníkem v laboratoři a přitom byl přesvědčen, že se stanu básníkem. I teď věřím, že se zase někdy jako brouk potápník vynořím z piva.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z dopisu Alfrédu Radokovi, v němž Václav Havel popisuje své zážitky v novém zaměstnáním v trutnovském pivovaře, čte Saša RAŠILOV

reading

Sešívaný deník - O uvedení Žebrácké opery v Horních Počernicích

To představení bylo jakousi manifestací lidské svobody, čehosi, co nám nikdy nikdo nemůže vzít, byla v tom jakási elementární pravdivost divadla jako zvláštního způsobu radostného styku mezi lidmi, zvláštního způsobu lidského srozumění

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z dopisu Alfrédu Radokovi, v němž Václav Havel popisuje atmosféru a následky zakázaného uvedení své hry Žebrácká opera, čte Vojtěch KOTEK.

reading

Sešívaný deník - Od undergroundu k Chartě 77

Všichni pochopili, že útok proti českému hudebnímu undergroundu je útokem proti tomu elementárnímu a nejdůležitějšímu, proti tomu, co vlastně spojovalo všechny: proti „životu v pravdě“, proti skutečným intencím života.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z eseje Moc bezmocných o tom, jak podpora českého undergroundu přešla do vzniku Charty 77, čte Robert MIKLUŠ

reading

Sešívaný deník - Přepadení

Když nás odváželi do Bartolomějské, pomyslel jsem si: To nám ten boj za lidská práva pěkně začíná…  

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek ze strojopisu Případ Charty 77, v němž Václav Havel popisuje napínavou honičku s policisty, ke které došlo 6.1. 1977 - v den plánovaného předání Charty 77 státním orgánům, čte Jiří BARTOŠKA. 

reading

Sešívaný deník - Po zveřejnění Charty 77

Doufali, že mým zavřením Chartu organizačně či pracovně ochromí. Jak krutě se přepočítali!

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z Dálkového výslechu, v němž Václav Havel vzpomíná na své zatčení po zveřejnění Charty 77, čte Eva SALZMANNOVÁ.

reading

Sešívaný deník - Jan Patočka

Síla jeho výkladů nebyla jen v tom, co všechno věděl a jak neúhybně dovedl pronikat pod povrch jevů a vztahů, ale  v celé jeho osobnosti, v její opravdovosti, skromnosti i humoru.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek popisující poslední setkání s profesorem Janem Patočkou, které se odehrálo na chodbě StB, čte Daniela KOLÁŘOVÁ

reading

Sešívaný deník - Přijmout odpovědnost za selhání

Ručit za své úspěchy je snadné. Přijmout však odpovědnost i za svá selhání, přijmout je bezvýhradně jako selhání opravdu svá – to je po čertech těžké!

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. O vyrovnávání se s vlasním selháním, o přijetí odpovědnosti za své chyby a o hledání vlastní identity čte Veronika FREIMANOVÁ

reading

Sešívaný deník - Domácí vězení

Přímo proti našemu domu byl vztyčen zvláštní strážní domek na muřích nohách, vzdáleně se podobající sovětskému Lunochodu.

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek ze zprávy o domácím vězení, v níž Václav Havel popisuje tehdejší praktiky policie od sledování, slovního napadání po legitimování návštěv, čte Marek EBEN

reading

Sešívaný deník - Vlastní obhajoba

Necítím se být vinen a neztrácím víru ve spravedlnost. 

Václav Havel plánoval, že si povede deník. Bohužel k tomu nikdy nedošlo. V jeho textech nejrůznějšího žánru hledáme „zprávy“ o vlastním životě i o atmosféře složité doby. Sešíváme patchwork momentek ze života plachého vůdce, dramatika, rebela a vězně, bohéma a bojovníka za občanská práva, kritika režimu a prezidenta. Úryvek z vlastní obhajoby před soudem, který Václava Havla v roce 1979 odsoudil na více než 4 roky odnětí svobody, čte Jiří VYORÁLEK.

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |