Knihovna Václava Havla http://www.vaclavhavel.cz/ 

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

Od srpna 2014 sídlí Knihovna Václava Havla na adrese Ostrovní 13, Praha 1. Přízemní prostory této budovy jsou věnovány expozici „Václav Havel aneb Havel v kostce“ a klubovým akcím Knihovny VH: pořádání nejrůznějších seminářů, autorských čtení, výstav, přednášek, koncertů a divadelních představení. V prvním patře se nachází kanceláře, archiv, průběžně doplňovaná knihovna a badatelna pro veřejnost.

Aktuální vzdělávací projekty 

Knihovna Václava Havla nabízí školám, pedagogům a jejich žákům a studentům řadu vzdělávacích projektů, kterými se snaží v nastupující generaci rozvíjet odkaz Václava Havla především v oblasti boje za lidská práva a demokracii, občanské společnosti a zodpovědnosti. 

Každý může změnit svět - Lidská práva v životě a díle Václava Havla 

- série šesti videolekcí v češtině a angličtině přibližující životní příběh Václava Havla s důrazem na boj za lidská práva

Václav Havel tady a teď 

- cyklus putovních besed nejen o VH, s Michaelem Žantovským a jeho kolegy, určený studentům středních škol, knihovnám a kulturním centrům

Esejistická soutěž pro studenty středních škol 

- každoroční soutěž, v níž se snažíme vzbudit zájem mladých lidí o žánr eseje

Číst Havla

 - čtenářský projekt přibližující mladým čtenářům formou krátkých videoukázek Václava Havla jako literáta

Workshop Havel v kostce

- tříhodinový workshop, v němž žáci a studenti pracují s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšlí a zpracovávají konkrétní badatelské úkoly

Knihovničky Václava Havla

 - celá ediční řada nakladatelství Knihovny Václava Havla ve školách 

Prohlídka expozice Havel v kostce s výkladem

- komentovaná návštěva fotografické expozice Havel v kostce je určena všem zájemcům z řad základních a středních škol

Kontaktní e-mail pro vzdělávací projekty

vzdelavani@vaclavhavel-library.org 

Kontaktní adresa 

Ostrovní 13, Praha 1 

Sociální sítě 

https://www.facebook.com/cisthavla/ / https://www.facebook.com/KnihovnaVaclavaHavla/  

Copyright © 2017 – 2019 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |