Čtenářská kampaň Číst Havla #cisthavla 

  • od září do prosince 2017 zveřejníme každý měsíc dvě ukázky z díla Václava Havla
  • úryvky z 8 různých textů Václava Havla jsme načetli ve spolupráci se známými mladými osobnostmi veřejného života, díky kterým budou Havlovy texty pro mladou generaci atraktivnější

REGISTRACE DO KAMPANĚ a KNIHA ZDARMA

Děkujeme všem pedagogům, které naše kampaň oslovila a kteří mají chuť spolu se svými žáky a studenty číst ukázky z děl Václava Havla. Každý pedagog zapojený do kampaně získá zdarma metodiku Havel v kostce s CD. Kniha Niny Rutové přibližuje ve 14 lekcích pomocí metody kritického myšlení nejen Václava Havla, ale i témata jako např. disent, svědomí, dědictví minulosti či demokratická diskuze. 

Máte zájem o knihu? Prosíme Vás o vyplnění krátkého formuláře zde

Jak číst Václava Havla ve škole

  • videoukázky mají 3 - 5 minut, jejich zapojení do výuky není časově náročné
  • ukázky představují různé žánry i témata, využít je mohou učitelé ve výuce českého jazyka a literatury, historie či společenských věd  
  • ukázky jsme pro pedagogy připravili ve formě čtenářských balíčků
  • každý čtenářský balíček obsahuje úryvek textu,videoukázku namluvenou známou osobností, metodický materiál pro učitele a pracovní list pro žáka

Soutěž

Zapojení do soutěže je zcela na uvážení školy a není podmínkou. S každou ukázkou je spojen jeden jednoduchý úkol, který může splnit celá třída nebo žáci/ studenti individuálně. Většinou se jedná o vytvoření obrázku/ fotografie/ koláže apod.  Škola, která splní alespoň 5 úkolů, získá Knihovničku Václava Havla. Soutěžní úkol ke každé ukázce naleznete v metodickém materiálu pro učitele.

Knihovničky Václava Havla 

Knihovničky Václava Havla jsou nově vznikající klíčový projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě základních a středních škol, které s podporou KnVH aktivně šíří odkaz Václava Havla mezi své žáky a studenty. Smyslem knihovniček je vytvořit na školách (po vzoru již existujících laviček VH) malé knihovny, na nichž škola bude shromažďovat jak texty Václava Havla, tak texty s ním úzce související. Knihovničky budou moci obsahovat i další písemné, zvukové a audiovizuální záznamy a fotografie. Dle uvážení vedení školy budou umístěny ve školní knihovně, školním klubu či v jiném prostoru, který umožňuje žákům, studentům a pedagogům si knihy půjčovat, číst je a pracovat s nimi. Knihovničky Václava Havla budou mít vlastní logo a jednotnou vizuální identitu tak, aby byly v prostoru školy zřetelně odděleny od jiných knih a aby byly stejné na všech školách zapojených do projektu.

Zajímá Vás co dalšího nabízí Knihovna Václava Havla školám?

Navštivte naše webové stránky http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vzdelavani 

Copyright © 2017 – 2018 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |