Role českého prezidenta (1993) Ben Cristovao

Vlády se mohou střídat, poslanecká sněmovna může být rozpouštěna, ale prezident zůstává... Jako pevný bod, symbol integrity státu, zastánce morálních hodnot...

V článku z roku 1993 se tehdejší prezident zamýšlel nad tím, jaká je jeho role ve veřejném prostoru. I po 25 letech jsou slova Václava Havla v podání Bena CRISTOVAA aktuální. 

Copyright © 2017 – 2023 Číst Havla, Všechna práva vyhrazena | web |